ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ .PDF

ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., м.Київ, вул.П.Сагайдачного, буд.12

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

14287666

  1. Міжміський код та телефон, факс

(044) 428-85-62 (044) 428-86-06

  1. Адреса електронної пошти

1ezpgr@ukr.net

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України” 21676262

УКРАЇНА

DR/00001/AP

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника http://www.1ezpgr.com.ua/ 13.04.2020

фондового ринку

(адреса сторінки)                   (дата)