Публічна безвідклична вимога

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ» (далі по тексту  «Товариство» або «Емітент», скорочене найменування ПрАТ «1-йЕЗПГР», місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вул. П. Сагайдачного, 12, код за ЄДРПОУ 14287666)  повідомляє, що 23.02.2022 року отримало від громадянина України Телющенка Віталія Петрович, як особи, уповноваженої сторонами Договору про спільну діяльність від 11.01.2022р. на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (договір про спільну діяльність укладено між  Телющенком Віталієм Петровичем та GELES VENTURES LIMITED), публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ» та копію договору, укладеного між Телющенком Віталієм Петровичем, як заявником вимоги, та банківською установою (АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”), в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

 

Копія публічної безвідкличної вимоги додається та може бути вільно завантажена для перегляду. Дата розміщення копії публічної безвідкличної вимоги на сайті –  05.05.2022 року.

Копія публічної безвідкличної вимоги розміщена із урахуванням рішення НКЦПФР №319 від 27.04.2022 року.

Завантажити файл “Публічна безвідклична вимога” у форматі PDF.

Завантажити файл “Публічна безвідклична вимога” у форматі P7S для перевірки підпису електронного документу.

Публічна безвідклична вимога2022-05-04T23:35:30+03:00

Повідомлення про набуття домінуючого контрольного пакету акцій від 12.01.2022

Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код 14287666, місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12) повідомляє про отримання 12.01.2022 року від Телющенка Віталія Петровича в порядку, передбаченому ч.1 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код 14287666).
 
Копія повідомлення додається.
Повідомлення про набуття домінуючого контрольного пакету акцій від 12.01.20222022-01-12T17:36:06+03:00

Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року

Завантажити файл “Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, доводить до відома акціонерів Товариства інформацію 

про підсумки голосування на спільних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу» (далі- Загальні збори),  які відбулися 20 грудня 2021 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(питання винесені на голосування)

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
  3. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» шляхом затвердження статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у новій редакції.

  […]

Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року2021-12-23T12:19:14+03:00

Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021” у форматі PDF

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»,  код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.12.2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у спільних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», скликаних на 20.12.2021 року:

Загальна кількість акцій згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №133/10/1/10 (дата реєстрації 07.06.2010 року, дата видачі 24.06.2011 року) – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акції.

Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.20212021-12-16T10:37:15+03:00

Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021” у форматі PDF

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Спільних загальних зборів акціонерів Товариства та учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу» (далі – ТОВ «Гідротехніка Подолу»), код за ЄДРПОУ 43944325, місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 12 (далі- Загальні збори).

Загальні збори скликані на 20 грудня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація учасників (акціонерів) Загальних зборів або їх представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах,   буде проводитися за місцем проведення Загальних зборів з  09:00  до 09:45 години. Акціонер, який діє особисто для участі у Загальних зборах має надати (пред’явити) документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України. […]

Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.20212021-12-02T10:57:07+03:00

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 20.09.2021

Завантажити файл “Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 20.09.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 20.09.20212021-09-27T13:03:27+03:00

Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.09.2021

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.09.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.09.2021” у форматі PDF

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»,  код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.09.2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», скликаних на 20.09.2021 року:

Загальна кількість акцій – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акцій.

Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.09.20212021-09-16T12:41:35+03:00

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів 20 вересня 2021 року

Завантажити файл “Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів 20 вересня 2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів (далі- Загальні збори).

Загальні збори Товариства скликані на 20 вересня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах,   буде проводитися за місцем проведення Загальних зборів з  09:00  до 09:45 години. Для участі у зборах акціонерам – фізичним особам необхідно надати (пред’явити) документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата  складення  переліку  акціонерів ПрАТ «1- Й ЕЗПГР», які мають право на участь у Загальних зборах  – 14 вересня 2021 року. […]

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів 20 вересня 2021 року2021-09-16T10:19:20+03:00

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 05.07.2021 року

Завантажити файл “Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 05.07.2021 року” у форматі PDF можна за цим посиланням

Завантажити файл “Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 05.07.2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, доводить до відома акціонерів Товариства інформацію 

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (далі- Загальні збори),

які відбулися 05 липня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(питання винесені на голосування)

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
  3. Про прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

  […]

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 05.07.2021 року2021-07-13T12:34:48+03:00

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєві події 5.07.2021

Завантажити файл “Повідомлення про про суттєві події 5.07.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Завантажити файл “Повідомлення про суттєві події 5.07.2021” у форматі PDF можна за цим посиланням

Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» повідомляє, що Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (Протокол № 05/07 від 05 липня 2021 року), які відбулися 05 липня 2021 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх, кабінет 311, прийняте рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

 

Кворум  Загальних зборів акціонерів – 36 874  голосів, що становить 98,62 відсотків від загальної кількості (37 392)  голосуючих акцій.

[…]

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєві події 5.07.20212021-07-06T14:36:44+03:00
Go to Top