Річна звітність за 2020 рік

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік ” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Посилання на файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі XML

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі XML з використанням электронной цифровой подписи (ЭЦП) можна за цим посиланням.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ

ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

  1. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14287666
  3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044)428-85-62, (044)428-86-06
  5. Адреса електронної пошти: 1ezpgr@ukr.net
  6. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.03.2021, Протокол зборiв акцiонерiв 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна,

[…]