Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року

Завантажити файл “Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, доводить до відома акціонерів Товариства інформацію 

про підсумки голосування на спільних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу» (далі- Загальні збори),  які відбулися 20 грудня 2021 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(питання винесені на голосування)

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
  3. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» шляхом затвердження статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у новій редакції.

  […]

Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року2021-12-23T12:19:14+03:00

Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021” у форматі PDF

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»,  код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.12.2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у спільних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», скликаних на 20.12.2021 року:

Загальна кількість акцій згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №133/10/1/10 (дата реєстрації 07.06.2010 року, дата видачі 24.06.2011 року) – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акції.

Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.20212021-12-16T10:37:15+03:00

Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.2021” у форматі PDF

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Спільних загальних зборів акціонерів Товариства та учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу» (далі – ТОВ «Гідротехніка Подолу»), код за ЄДРПОУ 43944325, місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 12 (далі- Загальні збори).

Загальні збори скликані на 20 грудня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311.

Реєстрація учасників (акціонерів) Загальних зборів або їх представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах,   буде проводитися за місцем проведення Загальних зборів з  09:00  до 09:45 години. Акціонер, який діє особисто для участі у Загальних зборах має надати (пред’явити) документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України. […]

Повідомлення про скликання Спільних загальних зборів акціонерів 20.12.20212021-12-02T10:57:07+03:00
Go to Top