Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021” у форматі PDF

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 14.12.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»,  код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.12.2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у спільних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», скликаних на 20.12.2021 року:

Загальна кількість акцій згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №133/10/1/10 (дата реєстрації 07.06.2010 року, дата видачі 24.06.2011 року) – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акції.