Завантажити файл “Підсумки голосування на спільних зборах 20.12.2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, доводить до відома акціонерів Товариства інформацію 

про підсумки голосування на спільних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу» (далі- Загальні збори),  які відбулися 20 грудня 2021 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(питання винесені на голосування)

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
  3. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» шляхом затвердження статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у новій редакції.

 

 

По першому питанню порядку денного прийняте таке рішення:

Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної комісії – Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

  • Акції (голоси) за Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №133/10/1/10:

«За»36 874  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

 

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

  • Акції (голоси) за Тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №66/1/2021-Т:

«За»23 200 000  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій.

 

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

По другому питанню порядку денного прийняте таке рішення:

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

 

  • Акції (голоси) за Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №133/10/1/10:

«За»36 874  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

 

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

  • Акції (голоси) за Тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №66/1/2021-Т:

«За»23 200 000  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій.

 

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

По третьому питанню порядку денного  прийняте таке рішення:

Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»  у зв’язку із приєднанням до нього ТОВ «Гідротехніка Подолу», конвертацією часток у статутному капіталі ТОВ «Гідротехніка Подолу» в акції Товариства та іншими редакційними змінами, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» у новій редакції.

Доручити підписати статут Товариства у новій редакції голові та секретарю Загальних зборів.

Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його повноваження здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, а також усі інші необхідні дії, пов’язані з цим, для чого він має право залучати третіх осіб та видавати їм відповідні довіреності.

 

  • Акції (голоси) за Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №133/10/1/10:

«За»36 874  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

 

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

  • Акції (голоси) за Тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №66/1/2021-Т:

«За»23 200 000  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників акцій.

 

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.