Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» станом на 07.04.2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», скликаних на 13.04.2020 року:

 

  • станом на 07.04.2020 року загальний випуск акцій Товариства становить 42317 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п’ять копійок) кожна;

 

  • станом на 07.04.2020 року кількість голосуючих акцій Товариства становить 37392 шт.