Зкачати файл “Інформація про ЦП станом на 21_03_21” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Інформація про ЦП станом на 21_03_21.pdf” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Інформація про цінні папери Емітента – 

Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 

станом на 21 березня 2021 року, тобто на дату складення Переліку акціонерів, які мають право  на участь річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводнихта гідротехнічних робіт», призначених на 25 березня 2021 року

 

 

Найменування Емітента

 

Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних гідротехнічних робіт»

 

Код за ЄДРПОУ

 

14287666

 

Місцезнаходження

 

04070,  місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Статутний капітал

 

14 811 гривень

 

Вид, тип та категорія цінних паперів

Акції іменні прості
 

Код ISIN

UA4000072342
 

Реєстраційний номер

 

133/10/1/10

 

Номінальна вартість цінних паперів

 

0,35 гривень

 

Кількість цінних паперів у випуску

 

42 317 простих іменних акцій

 

Кількість голосуючих акцій

 

 

37 392 простих іменних акцій

 

                   

               Генеральний директор ПрАТ «1-Й ЕЗПГР»                     Козачук Олександр Микитович