Завантажити файл “Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 05.07.2021 року” у форматі PDF можна за цим посиланням

Завантажити файл “Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 05.07.2021 року” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, доводить до відома акціонерів Товариства інформацію 

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (далі- Загальні збори),

які відбулися 05 липня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(питання винесені на голосування)

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
  3. Про прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

 

 

По першому питанню порядку денного (Про обрання Лічильної комісії) прийняте таке рішення:

Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної комісії – Заржицький Віталій Леонідович, члени Лічильної комісії: Пастернак Марія Василівна та Гмиря Валентина Йосипівна.

 

Голосували (підсумки голосування):

«За» – 36 874 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

По другому питанню порядку денного (Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства) прийняте таке рішення:

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

 

Голосували (підсумки голосування):

«За» – 36 874  голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

 

 

По третьому питанню порядку денного  (1. Про прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу») прийняте таке рішення:

Прийняти рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу». Вважати Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», яке приєднується, його майна, прав та обов’язків, згідно Передавального акту.

 

Голосували (підсумки голосування):

 «За» – 36 874 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

«Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів,  що  складає  0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.