Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 29-06-2021” з використанням КЕП

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 29-06-2021” у форматі PDF можна за цим посиланням

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»,  код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.06.2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», скликаних на 05.07.2021 року:

Загальна кількість акцій – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акцій.