Завантажити файл “Повідомлення про про суттєві події 5.07.2021” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Завантажити файл “Повідомлення про суттєві події 5.07.2021” у форматі PDF можна за цим посиланням

Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» повідомляє, що Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (Протокол № 05/07 від 05 липня 2021 року), які відбулися 05 липня 2021 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх, кабінет 311, прийняте рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».

 

Кворум  Загальних зборів акціонерів – 36 874  голосів, що становить 98,62 відсотків від загальної кількості (37 392)  голосуючих акцій.

Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що приєднується до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»:

 

 • Дата державної реєстрації: 16 грудня 2020 року;
 • Код за ЄДРПОУ: 43944325;
 • Місце реєстрації: 04070, місто Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 12;
 • Розмір Статутного капіталу: 8 120 000,00 (вісім мільйонів сто двадцять тисяч) гривень 00 коп.

Статутний капітал сплачений повністю;

 • Кількість Учасників (Засновників): 1 (Один).

 

Інформація про Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» до якого з приєднується Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу»:

 

 • Дата державної реєстрації: 21 жовтня 1996 року;
 • Код за ЄДРПОУ: 14287666;
 • Місце реєстрації: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12;
 • Розмір Статутного капіталу: 14 810,95 (Чотирнадцять тисяч вісімсот десять гривень 95 копійок) гривень. Статутний капітал сплачений повністю;
 • Вид, тип та категорія цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна;
 • Номінальна вартість цінних паперів: 0,35 гривень;
 • Кількість цінних паперів у випуску: 42 317 простих іменних акцій;
 • Кількість цінних паперів, обтяжених зобов’язаннями: Відсутні;
 • Станом на 05 липня 2021 року: емітент не перебуває в стадії припинення.

 

Внаслідок завершення процедури приєднання статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», до якого здійснюється приєднання,  збільшиться на 8 120 000,00 (вісім мільйонів сто двадцять тисяч) гривень 00 коп.

 

Конвертація часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що приєднується, в акції Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», до якого відбувається приєднання, відбудеться за коефіцієнтом конвертації передбаченого договором про приєднання,  які отримає учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що припиняється.

 

Генеральний директор ПрАТ «1-Й ЕЗПГР»                 Козачук Олександр Микитович