Зкачати файл “Повідомлення про суттєві події_1-й ЕЗПГР” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Повідомлення про суттєві події_1-й ЕЗПГР” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєві події

 Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» повідомляє, що  річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», (Протокол №. 1 від 25 березня 2021 року), які відбулися 25 березня 2021 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх, кабінет 311, прийняте рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».  

Кворум  Загальних зборів акціонерів – 36 874  голосів, що становить 98,62 відсотків від загальної кількості (37 392)  голосуючих акцій.

Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що приєднується до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»:

 • Дата державної реєстрації: 16 грудня 2020 року;
 • Код за ЄДРПОУ: 43944325;
 • Місце реєстрації: 04070, місто Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 12;
 • Розмір Статутного капіталу: 350 000 (Триста п’ятдесят тисяч) гривень. Статутний капітал сплачений повністю грошовими внесками;
 • Кількість Учасників (Засновників): 1 (Один).

Інформація про Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» до якого з приєднується Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу»:

 • Дата державної реєстрації: 21 жовтня 1996 року;
 • Код за ЄДРПОУ: 14287666;
 • Місце реєстрації: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12;
 • Розмір Статутного капіталу: 14 810,95 (Чотирнадцять тисяч вісімсот десять гривень 95 копійок) гривень. Статутний капітал сплачений повністю грошовими внесками;
 • Вид, тип та катенорія цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна;
 • Номінальна вартість цінних паперів: 0,35 гривень;
 • Кількість цінних паперів у випуску: 42 317 просих іменних акцій;
 • Кількість цінних паперів, обтяжених зобов’язаннями: Відсутні;
 • Станом на 25 березня 2021 року: Емітент не перебуває в стадії припинення.

  Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», до якого здійснюється приєднання,  збільшиться на 350 000 гривень.

 Конвертація часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що приєднується, в акції Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», до якого відбувається приєднання, відбудеться за коєфіцієнтом конвертації передбаченого Договором про приєднання,  які отримає Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу», що припиняється.

Кількість цінних паперів та їх загальна номінальна варість, належна акціонерам Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», залишиться незмінною.

 

      Генеральний директор ПрАТ «1-Й ЕЗПГР»                 Козачук Олександр Микитович