About master

Цей автор ще не заповнив в будь-яких деталей.
So far master has created 42 blog entries.

Повідомлення про кількість голосуючих акцій_станом на 29.06.2021

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 29-06-2021” з використанням КЕП

Завантажити файл “Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 29-06-2021” у форматі PDF можна за цим посиланням

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»,  код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.06.2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», скликаних на 05.07.2021 року:

Загальна кількість акцій – 42 317  (сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 37 392 (тридцять сім тисяч триста дев’яносто дві) простих іменних акцій.

Повідомлення про кількість голосуючих акцій_станом на 29.06.20212021-07-02T13:03:27+03:00

Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів” у форматі DOC можна за цим посиланням

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів” у форматі PDF можна за цим посиланням

Завантажити файл “Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Шановні акціонери!

ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» повідомляє про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів (далі- Загальні збори).

Загальні збори Товариства скликані на 05 липня 2021 року о 10:00 годині  за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311. […]

Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів2021-06-01T17:08:41+03:00

Річна звітність за 2020 рік

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік ” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Посилання на файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі XML

Зкачати файл “Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік” у форматі XML з використанням электронной цифровой подписи (ЭЦП) можна за цим посиланням.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ

ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИХ ТА ГIДРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ”

  1. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14287666
  3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044)428-85-62, (044)428-86-06
  5. Адреса електронної пошти: 1ezpgr@ukr.net
  6. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.03.2021, Протокол зборiв акцiонерiв 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна,

[…]

Річна звітність за 2020 рік2021-06-01T17:10:21+03:00

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєві події

Зкачати файл “Повідомлення про суттєві події_1-й ЕЗПГР” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Повідомлення про суттєві події_1-й ЕЗПГР” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєві події

 Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» повідомляє, що  річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», (Протокол №. 1 від 25 березня 2021 року), які відбулися 25 березня 2021 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх, кабінет 311, прийняте рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротехніка Подолу».   […]

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєві події2021-06-01T17:10:51+03:00

Інформація про цінні папери 21.03.2021

Зкачати файл “Інформація про ЦП станом на 21_03_21” у форматі PDF можна за цим посиланням

Зкачати файл “Інформація про ЦП станом на 21_03_21.pdf” у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

 

Інформація про цінні папери Емітента – 

Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 

станом на 21 березня 2021 року, тобто на дату складення Переліку акціонерів, які мають право  на участь річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Перший експедиційний загін підводнихта гідротехнічних робіт», призначених на 25 березня 2021 року […]

Інформація про цінні папери 21.03.20212021-06-01T17:12:05+03:00

Повідомлення про проведення загальних зборів 25.03.2021 року.

Зкачати файл повідомлення у форматі PDF можна за цим посиланням.

Зкачати файл повідомлення у форматі PDF з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) можна за цим посиланням.

Зкачати файл повідомлення (включно з інформацією про кількість акцій) у форматі PDF можна за цим посиланням.

***

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

   «ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», 

(надалі – ПрАТ «1- Й ЕЗПГР» або Товариство), Код за ЄДРПОУ 14287666,

місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12

 

 Повідомляє про призначення на 25 березня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» о 10:00 годині  за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 04070, місто Київ, вулиця П. Сагайдачного, будинок 12, третій поверх,  кабінет № 311. […]

Повідомлення про проведення загальних зборів 25.03.2021 року.2021-06-01T17:12:37+03:00

ПЕРЕВЕЗЕННЯ І ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ

– Перевезення та вивантаження піску
– Перевезення та вивантаження каміння
– Перевезення та вивантаження будівельних матеріалів
– Перевезення майна замовників
– Буксирування плавучих конструкцій
– Інші послуги водного транспорту

ПЕРЕВЕЗЕННЯ І ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ2022-02-11T17:29:01+03:00

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ .PDF

ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ електронного цифрового підпису (ЕЦП)

ПОДИВИТИСЬ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ .XML

ЗКАЧАТИ ФАЙЛ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ .XML з ЕЦП

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік2021-06-01T17:13:37+03:00

Підсумки голосування на загальних зборах 13.04.2020

РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ», ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 13 КВІТНЯ 2020 РОКУ

 

БУЛИ ПРИЙНЯТІ ТАКІ РІШЕННЯ […]

Підсумки голосування на загальних зборах 13.04.20202020-12-24T22:44:28+03:00
Go to Top